Nõuded rakendustele


 

  • Konkursi kontekstis lähtume mobiilirakenduste kõige laiemast tähendusest, st konkursile on oodatud kõik mobiilsete seadmete vahendusel kasutatavad rakendused.
  • Konkursil saavad osaleda mobiilirakendused, mis on loodud ja kasutusele võetud või mida on oluliselt uuendatud viimase kahe aasta jooksul (st alates jaanuarist 2014 kuni konkursile taotluste esitamise tähtajani).
  • Konkursile esitatav mobiilirakendus peab taotluse esitamise hetkel olema avalik ja reaalselt kasutatav. Visandeid ja demosid hindamisele ei võeta, küll on aga lubatud teenuste open beta versioonid. 
  • Mobiilirakenduse arendamisel või selle osana kasutatav tarkvara peab olema seaduslik.
  • Konkursil osaleja kinnitab taotluses, et tootes kasutatud visuaalide, piltide, helide, sisu jne osas ei ole rikutud autoriõigusi.
  • Esitatavad mobiilirakendused peavad olema kooskõlas ÜRO inimõiguste deklaratsiooniga. Sõda, vägivalda, pettust, rassismi või diskrimineerimist soodustavaid lahendusi konkursil ei aktsepteerita ning korraldajatel on õigus sellised tööd tagasi lükata ilma täiendavaid selgitusi andmata.