Nõuded esitajatele


 

  • Konkursile on oodatud kõik Eesti ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud. Samuti on oodatud konkursile need rahvusvaheliste ettevõtete ja organisatsioonide väljatöötatud mobiilirakendused, millel on arenduslik või sisuline seos Eestiga, mida vajadusel kirjeldatakse taotluses.
  • Rakenduse võib konkursile esitada nii selle tellija kui ka arendaja. Kui teenuse esitab konkursile selle arendaja, siis peab tal selleks olema tellija nõusolek, mida kinnitatakse taotluses.
  • Rakenduse võib konkursile esitada selleks õigust omav isik. Vastava õiguse omamist kinnitab esitaja taotluses.
  • Konkursile võib esitada mitu rakendust, kuid iga rakenduse kohta tuleb esitada eraldi taotlus.
  • Konkursil osaleja vastutab esitatud tööde, nende sisu ja kasutatud informatsiooni õigsuse ja seaduslikkuse eest.
  • Konkursile taotluse esitamisega nõustub konkursil osaleja konkursi reeglitega. Reeglitele mittevastavaid taotlusi hindamisele ei võeta.