Hindamissüsteem


 

Konkursile laekunud teenuste hindamine toimub kahes etapis:

 

Etapp 1: konkursi 10 parima väljaselgitamine

Žürii hindab kõiki laekunud ja nõuetele vastavaid teenuseid ning valib välja 10 parimat mobiilirakendust.
Konkursi 10 parimat selguvad 23. mail 2016.

Žürii lähtub hindamisel järgmistest kriteeriumidest:

  • Rakenduse sisu: rakenduse kasulikkus, lahendatava probleemi olulisus, vastavus kliendi/sihtgrupi vajadustele
  • Funktsionaalsus: mida rakendus võimaldab teha, uuenduslikkus
  • Kasutajaliidese disain ja kasutusmugavus
  • Tehniline kvaliteet: töökindlus, vigade vähesus
  • Kasutajate arv ja selle kasvupotentsiaal

 

Etapp 2: Konkursi üldvõitja ja eriauhindade saajate väljaselgitamine

Konkursi 10 parimat parimat saavad võimaluse esitleda oma rakendust žüriile 8. juunil 2016 toimuval konkursi lõpuüritusel.
Žürii valib Eesti parima mobiilirakenduse 2016 ning eriauhindade saajad.

Üldvõitja valikul lähtub žürii järgmistest kriteeriumidest:

  • teenuse rahvusvaheline potentsiaal
  • teenusest tekkiv sotsiaalne ja majanduslik kasu
  • sisuline ja tehniline uuenduslikkus