Parim sisuteenus 2009


Parim Sisuteenus 2009

Infoühiskonna konverentsil tunnustati parimaid e-lahendusi 
19. veebruar 2009Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 18.02.2009Eile, kolmandal infoühiskonna konverentsil „Tark mees taskus” tunnustati parimaid Eestis valminud e-lahendusi.

Konkursi „Parim Sisuteenus 2009” võitnud lahendused esindavad Eestit rahvusvahelisel konkursil World Summit Award(WSA), mille eesmärk on tutvustada maailma parimaid e-valdkonna sisuteenuseid ja innovatiivseid lahendusi. Seitsmes eri kategoorias kandideeris sel aastal kokku 27 lahendust, 2007. aastal osales 19 lahendust.Auhinnad vastavalt WSA hindamiskriteeriumitele jagunesid kategooriate kaupa järgmiselt:
e-valitsus ja institutsioonid: Ettevõtjaportaal ja piiriülene digiallkiri,https://ettevotjaportaal.rik.ee/ (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
e-tervis ja keskkond: Tervise infosüsteem, http://www.e-tervis.ee/ (Eesti E-tervise Sihtasutus)
e-õpe ja haridus: Looduskalender, http://www.looduskalender.ee/ (MTÜ Loodushariduse Ühendus)
e-meelelahutus ja mängud: Internetikeskkond mudilastele,http://www.mudila.lastekas.ee/ (Lasteveeb OÜ)
e-kultuur ja pärand: Saaga, http://www.ra.ee/ (Rahvusarhiiv)
e-äri ja ettevõtlus: Laat.ee, http://www.laat.ee/ (MTÜ Virtuaalturg)
e-kaasamine ja osalemine: TID+ http://tidplus.net/ (E-Riigi Akadeemia); TID+ rakendamise näidisprojekt: Osalusveeb https://www.osale.ee/ (Riigikantselei)
Kategoorias e-teadus ja tehnoloogia projekte ei esitatud.

Traditsiooniliselt oli võitjatele auhinnaks Tiina Sarapuu autoritööna valminud klaasraamat, mis sümboliseerib sidet virtuaalse ja käegakatsutava maailma vahel.

Lisainfot konkursi kohta e-konkurss.blogspot.com.
Konkursi korraldas WSA Eesti esindaja ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Lugupidamisega Kunnar Kukk Avalike suhete osakond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tel: 625 6430; 5661 7130e-post:kunnar.kukk@mkm.ee

Parim Sisuteenus 2009 võitjad selgunud
17. veebruar 2009

Võrreldes eelmiste konkurssidega on tänavu esitatud projektide tase ühtlasem ning zhüriiliikmete eelistused ei langenud alati kokku.

12. veebruaril 2009 kinnitas zhürii oma otsuse. Parim sisuteenus 2009 võitjad on ning konkursile World Summit Award 2009 on otsustatud esitada:

e-valitsus ja institutsioonidEttevõtjaportaal ja piiriülene digiallkiri
e-tervis ja keskkondTervise infosüsteem
e-õpe ja haridusLooduskalender
e-meelelahutus ja mängudInsternetikeskkond mudilastele
e-kultuur ja pärandSaaga (Rahvusarhiivi digiteeritud allikad)
e-teadus ja tehnoloogia: projekte ei esitatud
e-äri ja ettevõtlusLaat.ee
e-kaasamine ja osalemineTID+; TID+ rakendamise näidisprojekt: Osalusveeb

Parim Sisuteenus 2009 võitjatele antakse üle auhinnad 17. veebruaril 2009 toimuval infoühiskonna aastakonverentsil “Tark mees taskus”. Traditsiooniliselt on auhinnaks Tiina Sarapuu autoritööna valminud klaasraamat, sümboliseerides oma kahetise olemusega sidet virtuaalse ja käegakatsutava maailma vahel, nagu sisuteenused seda on.

World Summit Award 2009 zhürii koguneb aprilli esimesel nädalal, tulemused avalikustatakse hiljemalt juuni alguses.

6. veebruaril 2009 toimus zhürii koosolek
8. veebruar 2009

Kõik esitatud projektid kvalifitseerusid.

Zhürii ettepanekul muudeti Riigikantselei esitatud projekti “Osalusveeb” kategooriat ning projekt konkureeris e-kaasamise kategoorias (esitatud e-valitsus ja institutsioonid).

Zhürii on teeb otsuse 12. veebruariks 2009.
Osalejatega võetakse ühendust.
Võitjaid autasustatakse 17. veebruaril e-Eesti konverentsilhttp://www.riso.ee/et/koordineerimine/yritused/konverents_2009

Konkursile “Parim sisuteenus 2009″ esitatud projektid

e-valitsus ja institutsioonid
e-Maksekäsk http://www.rik.ee/ Registrite ja Infosüsteemide keskus
e-Kinnisturaamat http://www.rik.ee/ Registriste ja Infosüsteemide keskus
e-Äriregister http://www.rik.ee/ Registriste ja Infosüsteemide keskus
Ettevõtjaportaal ja piiriülene digiallkiri http://www.rik.ee/ Registriste ja Infosüsteemide keskus
Flashanimatsioon “Jussi lipumultikad” http://www.lastekas.ee/ Lasteveeb OÜ
Paberivaba ARK http://www.ark.ee/ Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

e-tervis ja keskkond 
Tervise infosüsteem http://www.e-tervis.ee/ Eesti E-tervise Sihtasutus
Flashanimatsioon “Mare päästab” http://www.lastekas.ee/ Lasteveeb OÜ
Käi Jala! Terviseedenduskeskkond http://www.kaijala.ee/ Spordiklubi Liikumine MTÜ

e-õpe ja haridus
Lugeda on mõnus http://www.lom.edu.ee/ Tallinna Nõmme Gümnaasium
Flashanimatsioon “Prantsa” http://www.lastekas.ee/ Lasteveeb OÜ
ISC-keskkond http://isc.dcc.ttu.ee/ Tallinna Tehnikaülikool
Tarkuseraamat internetis http://www.kuidas.ee/ Fred Luhamaa
Looduskalender http://www.looduskalender.ee/ MTÜ Loodushariduse Ühendus
Materjalimaailm http://www.physic.ut.ee/~jaakk/ TÜ Füüsika Instituut

e-meelelahutus ja mängud
Blog.tr.ee http://www.blog.tr.ee/ OÜ Tr.ee
Insternetikeskkond mudilastele http://www.mudila.lastekas.ee/ Lasteveeb OÜ

e-kultuur
Saaga (Rahvusarhiivi digiteeritud allikad) http://www.ra.ee/ Rahvusarhiiv

e-teadus ja tehnoloogia
Projekte ei esitatud

e-äri
Dokumendipunkt http://www.dokumendipunkt.ee/ Kaubandusvõrk OÜ
Innomet infosüsteem http://www.innomet.ee/ SA Innomet
Navirec sõiduki jälgimise süsteem http://www.navirec.ee/ Tracking Center OÜ
Sposo.com http://www.sopso.com/ Sopso.com OÜ
sals.a http://www.kfpsalsa.de/ KFP Development OÜ
Laat.ee http://www.laat.ee/ MTÜ Virtuaalturg

e-majandus 
http://www.e-majandus.ee/ Information For You OÜ

e-kaasamine
TID+ http://www.tidplus.net/ e-Governance Academy
Osalusveeb http://www.osale.ee/ Riigikantselei

Konkursi Parim Sisuteenus 2009 zhürii 
30. jaanuar 2009

Margus Püüa, MKM Riigi infosüsteemide osakond
Monika Saarmann, MKM Riigi infosüsteemide osakond
Kalle Arula, MKM Riigi infosüsteemide arenduskeskus
Jaan Oruaas – Focus IT
Kaido Kikkas – IT Kolledz, TLÜ
Ando Urbas – Praktiline Arvutikasutaja
Rain Rannu – Mobi Solutions, WSA 2005 ja 2007 osaleja
Katri Ristal – World Summit Award Eesti esindaja

Zhürii koguneb 6. veebruaril 2009.
Võitjaid autasustatakse 17. veebruaril toimuval e-Eesti konverentsil.
Võiduprojektid esitatakse rahvusvahelisele sisuteenuste konkursile World Summit Award 2009.

Parim Sisuteenus 2009

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja kuulutanud konkursi Parim Sisuteenus 2009. Eesmärk on välja valida ja tunnustada Eestis loodud kasutajasõbralikke sisuteenuseid, olgu selleks siis e-teenus, m-teenus või muu IKT lahendus. Parim Sisuteenus 2009 on ühtlasi rahvusvahelise sisuteenuste konkursiWorld Summit Award 2009 Eesti eelvoor.

Võistluse kategooriaid on kaheksa: e-õpe, e-kultuur, e-teadus, e-valitsus, e-tervis, e-äri, e-meelelahutus, e-kaasamine.

Konkursist on oodatud osa võtma kõik Eestis registreeritud ja erinevaid sisuteenuseid arendavad firmad, organisatsioonid ja üksikisikud. Konkursile esitatav projekt peab olema valmis kasutamiseks.

Eesti eelvooru projektide esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2009. Konkursi võitjad kuulutatakse välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi iga-aastasel e-Eesti konverentsil 17. veebruaril 2009. Igast kategooriast saab rahvusvahelisele konkursile Eestit esindama minna üks projekt. World Summit Award 2009 rahvusvahelise konkursi võitjad kuulutatakse välja aprillis 2009.

Konkursi kontaktisik on WSA Eesti esindaja Katri Ristal katri.ristal@artun.ee.ee, tel 56 54 654, kes jagab lahkelt täiendavat info nii konkursi kui taotluse esitamise kohta.