Kontakt


PIRET ARO
EL sf toetusskeemi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“
juht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel 663 0298
piret.aroat2ria.ee
LO RIHVK
Eesti parim mobiilirakendus 2016 projektijuht
BDA Consulting OÜ
tel 51 15 625
loat2bda.ee