Konkurss on avatud!


PRESSITEADE – 24.04.2015, Riigi Infosüsteemi Amet

Riik otsib konkursiga häid e-teenuseid

Tänasest käivitunud parima e-teenuse konkursile on oodatud ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute loodud era-, avaliku ja kolmanda sektori e-teenused.

Konkursi peavõit on tiitel „Eesti parim e-teenus 2015”. Lisaks sellele annab Eesti žürii välja eripreemiad ettevõtete, avaliku sektori ning kodanikuühiskonna e-teenustele.

Žürii esimehe Aet Rahe sõnul on parima e-teenuse konkurss kõrgeim riiklik tunnustus kodumaistele teenusearendajatele. “Riik soovib konkursiga juhtida tähelepanu olulistele väärtustele, mida on e-teenuste abil võimalik ühiskonnas luua,” ütles ta.

Osalema oodatakse avalikke ja reaalselt kasutatavaid teenuseid, mis tarvitavad elektroonilisi kanaleid. Arvesse ei lähe kitsalt mobiilsetele platvormidele loodud teenused. Žürii hindab iga kandideeriva e-teenuse olulisust, kvaliteeti, mugavust, rahvusvahelist potentsiaali, sotsiaalset ja majanduslikku kasu ning ka sisulist ja tehnilist uuenduslikkust.

Lisaks Rahele kuuluvad žüriisse veel disainer ja ettevõtja Tõnu Runnel, kodanikuühiskonna ekspert Hille Hinsberg, ettevõtja Rain Rannu, World Summit Awardi esindaja Eestis Katri Ristal, Riigi Infosüsteemi Ameti analüütik Anto Veldre ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste osakonna juhataja Janek Rozov.

Konkursi kandidaatide seast valitakse välja ka teenused, mis esindavad Eestit rahvusvahelisel e-teenuste konkursil World Summit Award.

Parima e-teenuse konkursil osalemiseks tuleb esitada taotlus veebiaadressil https://konkurss.eesti.ee/kandideeri/  hiljemalt esmaspäeval, 11. mail 2015.

Samal veebilehel on kirjas ka konkursi täpsemad reeglid.

Konkurss „Eesti parim e-teenus 2015“ toimub EL struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Konkursi ellukutsuja on Riigi Infosüsteemi Amet ning seda korraldab BDA Consulting OÜ.

 

Lisainfo: Rauno Veri, RIA pressiesindaja; 663 0233; 5340 8908